محمدتقی نجف زاده اعلام کرد: ۱۳ هزار و ۹۴۲ تن در لاهیجان، نوبت اول، ۷ هزار و ۸۱۸ تن نوبت دوم و در مجموع ۲۱ هزار و ۷۶۰ تن واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

شهر خوب / محمدتقی نجف زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان اعلام کرد: ۱۳ هزار و ۹۴۲ تن در لاهیجان، نوبت اول، ۷ هزار و ۸۱۸ تن نوبت دوم و در مجموع ۲۱ هزار و ۷۶۰ تن واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

نجف زاده همچنین تصریح کرد: تزریق نوبت دوم واکسن کرونا توسط تیم واکسیناتور شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان در سالن ورزشی شهرداری در حال انجام است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان در پایان به مردم توصیه کرد: با توجه به شیوع نوع جدید این بیماری که سرعت سرایت و خطر آن بیش از انواع قبلی می باشد برای حفظ جان خود و خانواده، با جدیت پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.