نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: مدیران اقتصادی و سرمایه گذاران به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

شهر خوب / رسول فرخی  در جمع روسای هیات های ورزشی شهرستان لاهیجان با اشاره به اینکه لاهیجان از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در فرهنگ و تمدن استان گیلان بود، گفت: امروز اگر توانایی ارتقای جایگاه این شهر را نداریم باید میراث گذشتگانمان را حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه لاهیجان بر اساس آمار متاسفانه در توسعه عقب مانده، عنوان داشت: برای رسیدن به استراتژی واحد باید برنامه داشته باشیم و با تغییر محتوا ، روند را تغییر دهیم تا خروجی کارهای ما اثربخش باشد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در دهمین دور مجلس با انتقاد از عدم حمایت سرمایه گذاران از ورزش افزود: مدیران اقتصادی و سرمایه گذاران استان به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی کنند که این عمل در آینده می تواند به یک اشکال اجتماعی تبدیل شود.

فرخی همچنین گفت: باید همه کمک کنیم تا متناسب با توانمندی های شهر، در ورزش حرف هایی برای گفتن داشته باشیم که این امر با نگاه متعصبانه به یک ورزش خاص امکان پذیر نیست و باید در زمان ها و دوره های مختلف و براساس نیاز به همه ورزش کمک کرد.