پس از بیست و پنج روز از برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در آستانه اشرفیه ، صحت این انتخابات تاکنون از سوی هیات نظارت شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با جمع آوری طوماری در صدد تایید انتخابات و ورود نامزد مورد حمایت خود به مجلس است .

شهر خوب /  بیست و پنج روز از برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان آستان اشرفیه میگذرد .

انتخاباتی که با پیروزی میلیمتری ابراهیم نجفی رییس سابق شورای شهر آستانه نسبت به ریحانه احمدی  به پایان رسید ولی این انتخابات هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است .

براساس اخبار منتشر شده و در پی اعتراض تعدادی از نامزدها بررسی دقیق انتخابات از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی بالافاصله پس از انتخابات شروع شد و هیاتی از تهران جهت بررسی به شهرستان آستانه اشرفیه رفتند .

چند روزی از سفر این هیات به شهرستان میگذرد ولی تا این لحظه خبری از تایید این انتخابات نیست .

گفته میشود تخلفات عدیده در انتخابات باعث شده تا شورای نگهبان در تایید صحت انتخابات کمی مکث داشته باشد .

اما در این بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه در حال جمع آوری طوماری است با مضمون اینکه دیگر نمیتوان شهرستان استانه اشرفیه و بندر کیاشهر را با نماینده معین اداره کرد و به نوعی از شورای نگهبان میخواهد تا با مصلحت اندیشی ها ،  صحت انتخابات را تایید تا نامزد مورد حمایت این جریان وارد مجلس یازدهم شود .

گروه های سیاسی مختلف در آستانه اشرفیه بر این باورند که شورای نگهبان تحت فشار جریان خاصی قرار نگرفته و به دور از مصلحت اندیشی های مخرب ، عدالت را اجرا کند .