قائم مقام دبیر شورای نگهبان با نامه ای به وزیر کشور انتخابات میان دوره ای مجلس در آستانه اشرفیه را تایید کرد.

شهر خوب / ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، اعلام کرد: با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات، پرونده حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه مذکور مورد تأیید قرار گرفت.

ابراهیم نجفی اسپیلی، ۲۸ خرداد امسال با رأی مردم، به عنوان نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.