یکی از اعضای گروه شاهنامه خوانی «ردّ پای آسمان» موفّق به کسب مقام دوم مسابقات نقّالی شاهنامه استعدادهای درخشان کشور شد.

شهر خوب / به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان؛ «بهارناز حسین دوست» از اعضای توانمند گروه شاهنامه خوانی «ردّ پای آسمان» موفّق به کسب «مقام دوم» در مسابقات نقّالی شاهنامه استعدادهای درخشان کشور شد.

بهارناز حسین دوست که از سال ۱۳۹۶، شاهنامه خوانی و شیوه های نقّالی را با گروه «ردّ پای آسمان» و به مربّی گری نیلوفر امیدی آغاز کرد او طی سال های گذشته فعّالیت های چشمگیری در زمینه شاهنامه خوانی داشته است که یکی از مهم ترین موفّقیت های او در این زمینه، «کسب مقام دوم کشور» در مسابقات نقّالی است. گروه شاهنامه خوانی و مفاخر ادبی رد پای آسمان از تیر ماه سال ۹۶ فعالیتهای خود را در زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با آثار فاخر و ارزشمند ادب پارسی، به مربی گری نیلوفر امیدی و تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان آغاز کرده است.

اعضای گروه طی مدتی که از آغاز فعالیتهایشان می گذرد هریک در مسابقات مختلف فرهنگی و ادبی اعم از: مسابقات نقالی، شاهنامه خوانی، مثنوی خوانی، حافظ خوانی، مسابقات کتابخوانی، داستان نویسی، قصه گویی و …موفق به کسب مقامهای برتر شهرستان، استان و کشور شده اند. این گروه همچنین به فعالیتهایی چون مشاعره، مسابقه، کتابگردی و ویژه برنامه های بازارچه دست ساز کودکان و نوجوانان می پردازند.