ایمان محمد پور نیک بین «شهردار سیاهکل» و از چهره های دانشگاهی شاخص شرق گیلان به عنوان سخنران کلیدی به کنفرانس علوم هسته ای در کشور چین دعوت شد

شهر خوب /  ایمان محمد پور نیک بین «شهردار سیاهکل» و از چهره های دانشگاهی شاخص شرق گیلان به عنوان سخنران کلیدی به کنفرانس علوم هسته ای در کشور چین دعوت شد

با توجه به چاپ مقالات متعدد توسط دکتر نیک بین در مجلات بین المللی از جمله مجله شیمی و فیزیک تشعشع و مجله پیشرفت هایی در انرژی اتمی کشور انگلستان با موضوع کاربرد نانوتکنولوژی در کاهش تشعشع اشعه گاما و سازه های بتنی، این دعوت صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که نیک بین در رتبه بندی اساتید مهندسی عمران دانشگاه آزاد کشور scimet.iau.ir بر اساس شاخص H توسط scopus از نفرات نخست می باشد.

وی همچنین نویسنده پنج کتاب در زمینه تئوری الاستیسیته، تئوری پایداری و تکنولوژی عالی بتن در کشور می باشد