با معرفی لیست وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به مجلس، حال بر پراکندگی استانی وزرای پیشنهادی رئیسی مروری داریم.

شهر خوب / با معرفی لیست وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به مجلس، حال بر پراکندگی استانی وزرای پیشنهادی رئیسی مروری داریم.

۴ نفر از افراد حاضر در کابینه پیشنهادی از تهران هستند که عبارتند از:

کار ورفاه:عبدالملک- تهران/ شهرری
میراث:ضرغامی- تهران
ورزش:سجادی-تهران
دفاع: آشتیانی -تهران

۳ نفراز وزرای پیشنهادی رئیسی از استان فارس هستند:

راه وشهرسازی:قاسمی فارس/لامرد
کشور:احمد وحیدی- شیراز
نفت: جواد اوجی-شیراز

۲ نفراز لیست وزیران کابینه سیزدهم از خراسان انتخاب شدند:

آموزش و پرورش: باغگلی – مشهد
اطلاعات: خطیب – مسهد/قاینات

۲ نفراز افراد حاضر در کابینه پیشنهادی ازاستان اصفهان هستند که عبارتند از:

جهاد: ساداتی- اصفهان/ کاشان
نیرو: محرابیان- اصفهان/ خوانسار

سمنان هم از لیست وزرای پیشنهادی بی نصیب نبوده و۲ نفراز این استان در این لیست حضور دارند:

خارجه:عبدالهیان-دامغان
صمت: فاطمی -شاهرود

سهم همدان هم در لیست کابینه سیزدهم ۲ نفر هست:

ارشاد: اسماعیلی-کبودرآهنگ
دادگستری: رحیمی-ملایر

استان کرمانشاه هم توانسته با۱ نفر در لیست وزرای پیشنهادی رئیسی حضور داشته باشد:

ارتباطات: زارع پور-اسلام آباد غرب

۱ نفر هم از استان مرکزی در لیست وزرای پیشنهادی جای دارد:

علوم: زلفی گل-آشتیان

۱ نفر از لیست وزیران کابینه سیزدهم از گرگان انتخاب شده است:

اقتصاد: خاندوزی -گرگان

و در نهایت آذربایجان شرقی هم با ۱ نفردر لیست وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم حضور دارد:

بهداشت ودرمان: عین الهی- سراب

۸۴/۲ درصد وزرای انتخابی از نیمه شمالی کشور انتخاب شدند،ا ین درحالی است که سهم استان های زاگرسی، کردستان – ایلام-چهارمحال بختیاری-لرستان-کهگیلویه و بویراحمد و استان های جنوبی تر خوزستان – بوشهر-هرمزگان کرمان و سیستان بلوچستان در جنوب شرقی از کابینه وزیران کشور صفر بوده است.