درجلسه شورای اسلامی شهر، اعضای کمیسیون‌های داخلی شورای شهر لاهیجان انتخاب شدند.

شهر خوب / درجلسه عصر امروز دوم شهریور ماه شورای اسلامی شهر، اعضای کمیسیون‌های داخلی شورای شهر لاهیجان انتخاب شدند.

 کمیسیون برنامه و بودجه و عمران: بهمن کنعانی – محمد ایدرم – فرشید فلاح مجد – ابراهیم خوشحال – احمد ریاحی

کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی: امیرحسین علیزاده – فرشید فلاح مجد – ابراهیم خوشحال – هانی پور نصیر – احمد ریاحی