پس از شروع به کار پر حاشیه شورای ششم لاهیجان و انتخاب پراز سوال شهردار ، اینبار نوبت به تعیین تکلیف دو کمیسیون مهم شهرداری بود که با خروج اکثریت اعضای شورا و از رسمیت افتادن جلسه ، متوقف ماند . 

شهر خوب /  پس از شروع به کار پر حاشیه شورای ششم لاهیجان و انتخاب پراز سوال شهردار ، اینبار نوبت به تعیین تکلیف دو کمیسیون مهم شهرداری بود که با خروج اکثریت اعضای شورا و از رسمیت افتادن جلسه ، متوقف ماند .

گفته میشود  پنج عضو شورای شهر لاهیجان با عدم حضور برای شرکت در جلسه تعیین کمیسیون های ماده صد و تجدیدنظر ماده صد ، آبستراکسیون کردند تا شهروندان و پرسنل شهرداری همچنان چشم به راه و منتظر تعیین وضعیت شورا  باشند .

کانال خبری لاهیجان در این خصوص نوشت : امیرحسین علیزاده یکی از اعضای شورای شهر در پاسخ به این سوال که چرا جلسه تشکیل نشد گفت : بماند ، بهتر است از ایدروم و فلاح سوال کنید .

همچنین فرشید فلاح سخنگوی شورای شهر در این باره گفت : بهتر است خبری در این رابط منتشر نکنید .

ابراهیم خوشحال منشی شورا نیز با بیان اینکه چرا دنبال بزرگنمایی هستید گفت : جلسه مهمی نبود ! و عدم حضور پنج عضو شورای شهر ، یک روال اداری ساده برای تصمیم گیری بود .

گفتنی است ظاهرا عدم شفافیت در شورای ششم شهر لاهیجان کاملا هویداست و اعضای شورا حاضر به گفتگو با مردم نیستند و این موضوع در جلسات انتخاب شهردار نیز مشخص شد و تا این لحظه هیچ کدام از اعضای شورای شهر لاهیجان حاضر به پاسخگویی در خصوص اتفاقات شورا نیستند و علاقه ای نیز نسبت به حضور اهالی رسانه در جلسات شورای شهر ندارند .

 

خاطر نشان میشود پایگاه خبری شهر خوب آمادگی کامل خود را جهت انتشار نظرات هر یک از اعضای شورای شهر لاهیجان در خصوص اتفاقات جلسات مختلف شورا اعلام می کند .