مهرانگيز جعفري رییس اداره بیمه سلامت شهرستان لاهيجان در خصوص تمدید اعتبار صندوق‌های بیمه سلامت همگانی و روستایی بیمه شدگان گفت: بیمه شدگان صندوق های مذکور می‌توانند از طریق ورود به سامانه ها به نشانی bimehsalamatiranian.ir وهمچنین. https://eservices.ihio.gov.ir/esc/ نسبت به تمدید اعتبار بیمه خود بصورت رایگان اقدام کنند.

شهر خوب / مهرانگيز جعفري رییس اداره بیمه سلامت شهرستان لاهيجان در خصوص تمدید اعتبار صندوق‌های بیمه سلامت همگانی و روستایی بیمه شدگان گفت: بیمه شدگان صندوق های مذکور می‌توانند از طریق ورود به سامانه ها به نشانی bimehsalamatiranian.ir
وهمچنین.
https://eservices.ihio.gov.ir/esc/
نسبت به تمدید اعتبار بیمه خود بصورت رایگان اقدام کنند.
وی افزود: با وارد شدن در سامانه شهروندی، بیمه شدگان به خدماتی از جمله تمدید اعتبار بیمه، ویرایش عکس ، مشخصات فردی و ویرایش اطلاعات اعضای خانوار، افزودن عضو خانوار، جستجوی مراکز خدمات سلامت و مشاهده تاریخچه خدمات ارائه شده شامل نسخ الکترونیک تجویز شده دسترسی خواهند داشت.
ايشان تاکید كردند : بیمه شدگان صندوق‌های روستایی و بیمه سلامت همگانی تحت پوشش این اداره تا پایان شهریور ماه ، قبل از به اتمام رسیدن اعتبار بیمه خود از طریق سامانه غیر حضوری و در صورت عدم دسترسی به اینترنت و سامانه با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد نسبت به تمدید اعتبار بیمه بصورت رایگان و بدون نیاز به پرداخت حق بیمه اقدام نمایند تا در صورت نیاز به خدمات بیمه ای ، منقضي شدن تاریخ اعتبار دفترچه مواجه نشوند و بتوانند خدمات را بصورت بیمه ای دریافت نمایند