شنیده های شهر خوب حاکی از آن است برخی گروه های سیاسی و ستادهای حامی دکتر رئیسی در گیلان در حال رایزنی برای معرفی فرهاد رستمیان در سمت استانداری گیلان هستند.

شهر خوب / شنیده های شهر خوب حاکی از آن است برخی گروه های سیاسی و ستادهای حامی دکتر رئیسی در گیلان در حال رایزنی برای معرفی یک رودسری در سمت استانداری گیلان هستند.

فرهاد رستمیان بازرس سابق دفترنهاد ریاست جمهوری دردولت نهم و دارنده ۳ مدال طلای اختراعات جهانی سوئیس، آلمان ومالزی  فردی است که گفته میشود از سوی این جریانات برای این عنوان به دولت معرفی شده است .