شهر خوب/ معاون‌ فنی‌ معاونت بهداشتی‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ گیلان گفت: با وجود اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی ، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان های گیلان بستری شدند. مسعود نوروزی افزود : در حال حاضر ۵۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های گیلان بستری هستند. وی با […]

شهر خوب/ معاون‌ فنی‌ معاونت بهداشتی‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ گیلان گفت: با وجود اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی ، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان های گیلان بستری شدند.

مسعود نوروزی افزود : در حال حاضر ۵۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های گیلان بستری هستند.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای شیوه نامه های بهداشتی از سوی شهروندان ، خواست : بر اساس الگوی خانوادگی گسترش این بیماری در هفته های اخیر ، شهروندان از برگزاری هرگونه دورهمی پرهیز کنند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ۲ شهر قرمز رشت و رودبار گفت : اگر مردم دستورالعمل های بهداشتی را جدی نگیرند و از دورهمی های خانوادگی خودداری نکنند ممکن است به شهرهای وضعیت قرمز استان افزوده شود.