شهر خوب/ مهدی نقدی از صاحبان واحدهای صنفی خواست شیوه نامه های بهداشتی را با دقت اجرا کنند و مشاغلی که باید تعطیل باشند به هیچ عنوان در این مدت فعالیت نکنند. وی افزود : تخلفات به صورت موردی مشاهده می شود ، اما در مجموع همکاری اصناف در این روزهایی که محدودیت های کرونایی اجرا می شود بسیار خوب است. معاون نظارت و بازرسی […]

شهر خوب/ مهدی نقدی از صاحبان واحدهای صنفی خواست شیوه نامه های بهداشتی را با دقت اجرا کنند و مشاغلی که باید تعطیل باشند به هیچ عنوان در این مدت فعالیت نکنند.

وی افزود : تخلفات به صورت موردی مشاهده می شود ، اما در مجموع همکاری اصناف در این روزهایی که محدودیت های کرونایی اجرا می شود بسیار خوب است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان با اشاره به اینکه علاوه بر نظارت های سخت افزاری ، باید نظارت های نرم افزاری را نیز بهبود داد ، گفت : ما به سختی هایی که اصناف در تعطیلی واحدهایشان متحمل می شوند آگاه هستیم و امیدواریممسئولان حمایت های بیشتری از بازاریان استان ما داشته باشند.
مهدی نقدی با اشاره به مغازه  دارانی که کره کره ها را نیمه باز می گذارند ، تصریح کرد : با این افراد برخورد قانونی خواهد شد.