شهر خوب/  شنیده ها حاکی از آن است که محسن مهدی زاده لنگرودی رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنگرود پس از نزدیک به ۱۷ سال خدمت در این اداره با هدف شرکت در انتخابات شورای اسلامی این شهر از سمت خود استعفا کرده است . در استعفا نامه وی که در […]

شهر خوب/  شنیده ها حاکی از آن است که محسن مهدی زاده لنگرودی رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنگرود پس از نزدیک به ۱۷ سال خدمت در این اداره با هدف شرکت در انتخابات شورای اسلامی این شهر از سمت خود استعفا کرده است .

در استعفا نامه وی که در اختیار پایگاه خبری شهر خوب قرار گرفته خطاب به مدیرکل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آمده :

در چند سال اخیر دوستان و یاران با منزلت با فشار از حقیر خواسته اند تا در جایگاه دیگر به ادامه خدمت بپردازم و روی این اصل و برخلاف میل صرفا جهت احترام و ارزش به آنان مطیع اوامر گردم .

گفتنی است وی همزمان با سابقه نزدیک به ۱۷ سال ریاست بر اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لنگرود ، پیش از این به مدت ۵ سال ریاست هیات ورزشهای همگانی این شهرستان را نیز برعهده داشت که شهریور ماه گذشته از سمت خود استعفا داده بود .