شهر خوب/ روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان اعلام کرد  در بازدید مشترک سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، ریاست اداره صمت، اتاق اصناف، اماکن و کارشناسان شبکه بهداشت در قالب طرح ضربتی نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط متصدیان مشاغل، از […]

شهر خوب/ روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان اعلام کرد  در بازدید مشترک سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری، ریاست اداره صمت، اتاق اصناف، اماکن و کارشناسان شبکه بهداشت در قالب طرح ضربتی نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط متصدیان مشاغل، از پنج کافه رستوران در سطح شهر بازدید به عمل آمد.

نجف زاده با بیان این خبر گفت: کارشناسان بهداشتی با جدیت هر چه بیشتر بر مراکز صنفی نظارت خواهند داشت و در زمینه دفاع از سلامت مردم به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد.