شهر خوب / محمدتقی نجف زاده  با اشاره به اینکه تیم های سه گانه اجرای برنامه غربالگری طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی همه روزه با تمام توان با حضور در سطح شهر و محلات شهرستان اقدام به بیماریابی، انجام تست و پیگیری موارد مثبت کووید-۱۹ می نمایند، گفت: از ابتدای شروع طرح تاکنون ۳۸ […]

شهر خوب / محمدتقی نجف زاده  با اشاره به اینکه تیم های سه گانه اجرای برنامه غربالگری طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی همه روزه با تمام توان با حضور در سطح شهر و محلات شهرستان اقدام به بیماریابی، انجام تست و پیگیری موارد مثبت کووید-۱۹ می نمایند، گفت: از ابتدای شروع طرح تاکنون ۳۸ هزار و ۵۸۱ خانوار از جمعیت شهرستان لاهیجان در قالب طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پایش و غربالگری شده‌اند.

وی افزود: از این جمعیت، تعداد ۴۹۶ تست کووید انجام شد و ۱۱۱ بیمار کرونا مثبت شناسایی شده که در قرنطینه خانگی به سر می برند.