شهر خوب/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از پایان پرونده حیوان آزاری خبر داد میغی گفت در آبان ماه سال جاری طی تماس های مردمی مبنی بر کشته شدن سگی در یکی از شهرک های این شهرستان توسط دو تن از اهالی این منطقه. مامورین یگان حفاظت این شهرستان به منطقه اعزام و اقدام […]

شهر خوب/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از پایان پرونده حیوان آزاری خبر داد میغی گفت در آبان ماه سال جاری طی تماس های مردمی مبنی بر کشته شدن سگی در یکی از شهرک های این شهرستان توسط دو تن از اهالی این منطقه. مامورین یگان حفاظت این شهرستان به منطقه اعزام و اقدام به جمع آوری مستندات در مورد متخلف یا متخلفین و نحوه کشته شدن حیوان بی پناه اقدام نمودند و پس از تحقیقات محلی دو تن از اهالی شهرک ولیعصر به مراجع قضایی معرفی شدند . میغی با تشکر از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و قاضی پرونده افزود متخلفین پرونده حیوان آزاری هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی شدند .