شهر خوب/ روز شنبه مهندس الماسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه مهندس موسوی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بهمراه مهندس صفری،رئیس جهاد شهرستان املش، با محمد رنجبر نیاول فرماندار املش به منظور بررسی تخصیص اعتبارات تامین آب زراعی از قبیل لایروبی استخرها، احداث شبکه زهکشی انهار زراعی، لاینینگ،تامین اعتبارات جبران خسارت […]

شهر خوب/ روز شنبه مهندس الماسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه مهندس موسوی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بهمراه مهندس صفری،رئیس جهاد شهرستان املش، با محمد رنجبر نیاول فرماندار املش به منظور بررسی تخصیص اعتبارات تامین آب زراعی از قبیل لایروبی استخرها، احداث شبکه زهکشی انهار زراعی، لاینینگ،تامین اعتبارات جبران خسارت ناشی از سیل به مزارع برنج و همچنین رفع موانع تغییر کاربری سرمایه گذاران در تولید شهرستان و موضوع بانک نشاء در راستای توسعه اشتغال پایدار به گفتگو پرداختند.