شهر خوب / در پی سلسله سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، طبق برنامه زمان بندی شده آیت الله رئیسی به زودی به گیلان سفر خواهد کرد تا در جریان بررسی مشکلات و معضلات استان به خصوص در حوزه های قضایی قرار بگیرد.  

شهر خوب / در پی سلسله سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، طبق برنامه زمان بندی شده آیت الله رئیسی به زودی به گیلان سفر خواهد کرد تا در جریان بررسی مشکلات و معضلات استان به خصوص در حوزه های قضایی قرار بگیرد.