شهر خوب / ساعاتی قبل یک مرد جوان غیر بومی در حاشیه استخر لاهیجان خودکشی کرد. این اقدام توسط سلاح گرم صورت گرفته است. علت و انگیزه این حادثه از سوی پلیس در حال بررسی است.

شهر خوب / ساعاتی قبل یک مرد جوان غیر بومی در حاشیه استخر لاهیجان خودکشی کرد.

این اقدام توسط سلاح گرم صورت گرفته است.

علت و انگیزه این حادثه از سوی پلیس در حال بررسی است.