شهر خوب / شنیده ها حاکی از آن است که شامگاه پنجشنبه ، درگیری فیزیکی سه شخصیت حقوقی در شهر رودبنه با دخالت یکی از اقوام طرف های درگیر منتهی به درگیری خونین منجر به ضرب و جرح شد. گویا در این درگیری رئیس شورای شهر رودبنه و دو شخصیت حقوقی دیگر به علت شدت […]

شهر خوب / شنیده ها حاکی از آن است که شامگاه پنجشنبه ، درگیری فیزیکی سه شخصیت حقوقی در شهر رودبنه با دخالت یکی از اقوام طرف های درگیر منتهی به درگیری خونین منجر به ضرب و جرح شد.

گویا در این درگیری رئیس شورای شهر رودبنه و دو شخصیت حقوقی دیگر به علت شدت جراحات وارد آمده راهی بیمارستان های میلاد، پیروز و یکی از بیمارستان های مرکز استان شدند.

بخشدار رودبنه نیز با تایید تلویحی این خبر، درگیری را صرفا لفظی عنوان کرد و گفت پس از بررسی های تکمیلی جزئیات را به شما خواهم گفت.