شهر خوب / به نقل از روابط عمومی باشگاه لاهیگ، با حکم حمید خرم، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی لاهیگ لاهیجان، حامد رمضانی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این باشگاه منصوب شد. وی در حال حاضر مدیر مسئول پایگاه های خبری شهر خوب و ابریشم پرس و نمایندگی خبرگزاری ایلنا در شهرستان لاهیجان می باشد […]

شهر خوب / به نقل از روابط عمومی باشگاه لاهیگ، با حکم حمید خرم، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی لاهیگ لاهیجان، حامد رمضانی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این باشگاه منصوب شد.

وی در حال حاضر مدیر مسئول پایگاه های خبری شهر خوب و ابریشم پرس و نمایندگی خبرگزاری ایلنا در شهرستان لاهیجان می باشد .