شهر خوب / رسول فرخی میکال در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات پس از ایرادات شورای نگهبان برای اعمال اصلاحات به منظور تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد. عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه […]

شهر خوب / رسول فرخی میکال در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات پس از ایرادات شورای نگهبان برای اعمال اصلاحات به منظور تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: پس از برگزاری چندین جلسه، ایرادات وارده بر طرف و اصلاحات مورد نظر  صورت گرفت و در نهایت در کمیسیون تصویب شد.

وی افزود: در صورتی که ایرادات وارد شده شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ جدی نباشد،امکان تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در نشست هفته آینده مجلس وجود دارد./