✅و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بود تا رسیدن سال نو ، تنها یک سلام خورشید باقی ست . . . نوروزتان مبارک باد 📸 #سید_احمد_کیایی #شهرخوب

✅و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید
همیشه سبز خواهد بود
تا رسیدن سال نو ،
تنها یک سلام خورشید باقی ست . . .
نوروزتان مبارک باد

📸 #سید_احمد_کیایی
#شهرخوب