رئیس اداره بیمه سلامت لاهیجان از حذف دفترچه های بیمه سلامت و اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای دولت الکترونیک در حال اجراست و پزشکان به صورت الکترونیکی وارد سامانه درمان می‌شوند و با دریافت کدملی بیمار و دادن کد رهگیری به بیمه شده برای […]

رئیس اداره بیمه سلامت لاهیجان از حذف دفترچه های بیمه سلامت و اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای دولت الکترونیک در حال اجراست و پزشکان به صورت الکترونیکی وارد سامانه درمان می‌شوند و با دریافت کدملی بیمار و دادن کد رهگیری به بیمه شده برای او نسخه تجویز می‌کنند.

مهرانگیز جعفری افزود:بیمه شده می‌تواند برای دریافت خدمات دارو به داروخانه و یا مراکز رادیولوژی، آزمایشگاهی و یا پاراکلینیک ها مراجعه و براساس نسخه تجویز شده، خدمات دریافت کند.