شهر خوب/ ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر املش، با حماسه حضور مردم همیشه در صحنه این شهر همراه بود. اما نکته حائز اهمیت این دوره از انتخابات علاوه بر حضور چشم گیر قشرهای مختلف مردم؛ ‌ انتخاب قاطع محمد قانع به عنوان پیروز این دوره از انتخابات بود. به طوری که وی در اولین […]

شهر خوب/ ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر املش، با حماسه حضور مردم همیشه در صحنه این شهر همراه بود. اما نکته حائز اهمیت این دوره از انتخابات علاوه بر حضور چشم گیر قشرهای مختلف مردم؛ ‌ انتخاب قاطع محمد قانع به عنوان پیروز این دوره از انتخابات بود. به طوری که وی در اولین حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر، با بیشترین اختلاف آراء به عنوان نفر اول برگزیده شد. غالب به اکثریت مردم شهر تدوین برنامه های مدون، تجربه مدیریتی، تخصص و توانمندی وی را از دلایل انتخاب نامبرده عنوان می نمودند. گفتنی است نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر املش به شرح ذیل می باشد:


اعضای اصلی اقایان:
محمد قانع ۲۱۰‪۳
مجید مالک ۱۶۳‪۹
محمد تقی ذکری ۱۶۰‪۷
فاضل رضوان نیا ۱۴۵‪۰
اصغر جانعلی پور ۱۴۲‪۵
اعضای علی البدل آقایان:
باقر اکبری ۱۲۵‪۴
وحید احمدزاده ۱۱۷‪۱
محمدعلی بابایی ۱۰۱‪۰
امید است شهر املش با توانمندی نفرات منتخب در مسیر تسریع توسعه قرار گرفته و تحولات عمرانی متناسب با بافت شهری بیش از پیش صورت پذیرد.