مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان با اشاره به آغاز تزریق نوبت دوم واکسن کرونا گفت :جهت پیشگیری از ازدحام، مردم قبل از دریافت پیامک به مرکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.

شهر خوب / به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان؛  محمدتقی نجف زاده از تزریق نوبت دوم واکسن کرونا توسط تیم واکسیناتور شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان در سالن ورزشی شهرداری خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان اظهار داشت: همشهریان گرامی جهت پیشگیری از تجمع و ازدحام، قبل از دریافت پیامک، از مراجعه به مرکز واکسیناسیون خودداری نمایند.