همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه دادستان و رییس دادگستری شهرستان لاهیجان از شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کردند.

شهر خوب / همزمان با  فرارسیدن هفته قوه قضاییه، ریاست دادگستری بهمراه دادستان شهرستان لاهیجان و مدیرعامل و مسئول شهرک صنعتی و اعضاء هیأت مدیره از ۲ واحد صنعتی (نوشین فرد و نمونه ایرانیان) بازدید میدانی و دیدار صمیمانه با کارکنان شرکت ها داشتند .
در ادامه نشستی در سالن اجتماعات شهرک صنعتی جهت طرح و بررسی مشکلات شهرک و واحدهای صنعتی برگزار گردید

سپس پورنصیری مدیرعامل شهرک صنعتی اهم مشکلات فعلی که واحدهای تولیدی، صنعتی ، خدماتی و شهرک با آنها مواجه هستند را به سمع و نظر ریاست دادگستری و دادستان شهرستان لاهیجان و هیأت همراه رسانید .
در پایان ریاست دادگستری و دادستان شهرستان راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات را بیان نمودند.