رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۷۲ هزار تن برگ سبز چای از باغات چای برداشت شده است، گفت: ۷۱ درصد برگ ها برداشت شده از نوع درجه یک هستند.

شهر خوب / حبیب جهانساز با اشاره به میزان مطالبات پرداخت شده به چایکاران شمال کشور، اظهار کرد: تا کنون ۳۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از مجموع مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی افزود: این مبلغ معادل ۷۰ درصد مطالبات چایکاران است و باقیمانده مطالبات نیز به تدریج پرداخت می‌شود.

جهانساز افزود: چایکاران تاکنون ۷۲ هزار تن برگ سبز به ارزش ۴۴۰ میلیارد تومان از باغ‌هایشان برداشت کردند که ۷۱ درصد آن درجه یک است.

وی ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، چایکاران تا پایان فصل برداشت، ۱۳۰ هزار تن برگ سبز از باغات چای برداشت می‌کنند.