احتمال تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در نشست هفته آینده مجلس

احتمال تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در نشست هفته آینده مجلس

عضو کمیسیون امورداخلی کشور وشوراها گفت: در صورتی که ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ جدی نباشد،احتمال تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در نشست هفته آینده مجلس وجود دارد. ؛