احمد ریاحی
در اولین جلسه ششمین دوره شورای شهر لاهیجان چه گذشت؟ 26 مرداد 1400

در اولین جلسه ششمین دوره شورای شهر لاهیجان چه گذشت؟

اولین جلسه شورای شهر لاهیجان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد .