ارتش شوروی
روایتی از  بمباران لاهیجان توسط ارتش سرخ شوروی 07 شهریور 1400
جمعه سیاه لاهیجان ؛

روایتی از بمباران لاهیجان توسط ارتش سرخ شوروی

همان طور که همگی منتظر بودیم تا از طیاره‌ها اعلامیه بر سر ما ببارد، ناگهان دیدیم شیء سیاه رنگی از آن به طرف ما در حال افتادن است. یکی از بچه‌ها، که فکر می‌کنم رضا ماهیار بود، با صدایی بلند فریاد زد «بمب!»