انتخابات شورای شهر لاهیجان
پایان بازشماری صندوق های رای بدون تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان 21 تیر 1400
شنیده های شهر خوب ؛

پایان بازشماری صندوق های رای بدون تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان

بازشماری 9 صندوق ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان که از پیش از ظهر دیروز آغاز شده بود به پایان رسیده و تغییری در ترکیب اعضای منتخب شورای شهر بوجود نیامده است .

آخرین اخبار از بازشماری آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان 20 تیر 1400

آخرین اخبار از بازشماری آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان

از پیش از ظهر امروز بازشماری 9 صندوق ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان با حضور نمایندگانی از هیات نظارت استان آغاز شده است .