انتخابات
اعتماد حداکثری مردم شهر املش به مهندس محمد قانع 02 تیر 1400

اعتماد حداکثری مردم شهر املش به مهندس محمد قانع

شهر خوب/ ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر املش، با حماسه حضور مردم همیشه در صحنه این شهر همراه بود. اما نکته حائز اهمیت این دوره از انتخابات علاوه بر حضور چشم گیر قشرهای مختلف مردم؛ ‌ انتخاب قاطع محمد قانع به عنوان پیروز این دوره از انتخابات بود. به طوری که وی در اولین […]