ایمان نیک بین
شهردار سیاهکل سخنران کنفرانس علوم هسته ای کشور چین 11 مرداد 1400

شهردار سیاهکل سخنران کنفرانس علوم هسته ای کشور چین

ایمان محمد پور نیک بین «شهردار سیاهکل» و از چهره های دانشگاهی شاخص شرق گیلان به عنوان سخنران کلیدی به کنفرانس علوم هسته ای در کشور چین دعوت شد