بازشماری صندوق
پایان بازشماری صندوق های رای بدون تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان 21 تیر 1400
شنیده های شهر خوب ؛

پایان بازشماری صندوق های رای بدون تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان

بازشماری 9 صندوق ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان که از پیش از ظهر دیروز آغاز شده بود به پایان رسیده و تغییری در ترکیب اعضای منتخب شورای شهر بوجود نیامده است .