حبیب جهانساز
برداشت ۷۲ هزار تن برگ سبز چای از باغات شمال کشور 08 تیر 1400

برداشت ۷۲ هزار تن برگ سبز چای از باغات شمال کشور

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۷۲ هزار تن برگ سبز چای از باغات چای برداشت شده است، گفت: ۷۱ درصد برگ ها برداشت شده از نوع درجه یک هستند.