دیلمان
تصاویر | آخرین گالش های کوچ روی گیلان در راه دعاکوه دیلمان 07 شهریور 1400

تصاویر | آخرین گالش های کوچ روی گیلان در راه دعاکوه دیلمان

بهار که به نیمه می رسد ییلاق نشینان گرزه دیلمان گیلان، دامهای خود را از قشلاق لنگرود در پی علوفه‌ی معطر و تازه به سوی دعاکوه در بلندای بیش از ۲ هزاری متر از سطح دریا در ضلع جنوبی بخش دیلمان گیلان کوچ می دهند. زندگی این گالش ها به دامداری و تولید شیر و فرآوری و تبدیل آن به پنیر می‌گذرد. جوانانشان این شیوه زندگی را ترک کرده‌اند و راهی شهرها شده اند و شمار این دامداران اکنون به هفت خانوار تقلیل یافته است. این چند خانوار شاید از آخرین گالش های کوچ روی این منطقه باشند.

غبار صنعت سیمان بر پیکر سبز و کهن دیلمان 22 تیر 1400

غبار صنعت سیمان بر پیکر سبز و کهن دیلمان

محیط زیست و زندگی اهالی برخی نواحی منطقه دیلمان شهرستان سیاهکل به دلیل فعالیت کارخانه سیمان در این منطقه دچار آسیب شده و بسیاری از پوشش های گیاهی و کشاورزی از بین رفته است.