راهنمایی و رانندگی
اگر اعتبار گواهینامه تان تمام شده جریمه نمی شوید 22 مرداد 1400
قابل توجه رانندگان گیلانی ؛

اگر اعتبار گواهینامه تان تمام شده جریمه نمی شوید

رانندگانی که اعتبار گواهینامه شان تمام شده به دلیل شرایط کرونایی جریمه نمی‌شوند.