رودبنه
نزاع در رودبنه رییس شورای شهر را راهی بیمارستان کرد ! 15 اسفند 1399

نزاع در رودبنه رییس شورای شهر را راهی بیمارستان کرد !

شهر خوب / شنیده ها حاکی از آن است که شامگاه پنجشنبه ، درگیری فیزیکی سه شخصیت حقوقی در شهر رودبنه با دخالت یکی از اقوام طرف های درگیر منتهی به درگیری خونین منجر به ضرب و جرح شد. گویا در این درگیری رئیس شورای شهر رودبنه و دو شخصیت حقوقی دیگر به علت شدت […]