سیاوش خداپرست
سیاوش خداپرست مشاور عالی سبک  wsku شد 11 مرداد 1400

سیاوش خداپرست مشاور عالی سبک wsku شد

طی حکمی از سوی رییس اتحادیه جهانی دفاع شخصی و کیوکوشین کای کارانه ، دکتر سیاوش خداپرست مشاور عالی سبک جهانی wsku شد.