شهرداری آستارا
بازداشت فردی که با اسلحه به بازی شهرداری آستارا و گل ریحان رفته بود! 22 تیر 1400

بازداشت فردی که با اسلحه به بازی شهرداری آستارا و گل ریحان رفته بود!

یکی از همراهان تیم فوتبال گل ریحان که با یک اسلحه کمری به همراه این تیم به زمین بازی با شهرداری آستارا رفته بود توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.