شهردار سیاهکل
شهردار سیاهکل سخنران کنفرانس علوم هسته ای کشور چین 11 مرداد 1400

شهردار سیاهکل سخنران کنفرانس علوم هسته ای کشور چین

ایمان محمد پور نیک بین «شهردار سیاهکل» و از چهره های دانشگاهی شاخص شرق گیلان به عنوان سخنران کلیدی به کنفرانس علوم هسته ای در کشور چین دعوت شد