شورای شهر
آبستراکسیون اعضای شورای شهر لاهیجان / کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نشد 08 شهریور 1400

آبستراکسیون اعضای شورای شهر لاهیجان / کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نشد

پس از شروع به کار پر حاشیه شورای ششم لاهیجان و انتخاب پراز سوال شهردار ، اینبار نوبت به تعیین تکلیف دو کمیسیون مهم شهرداری بود که با خروج اکثریت اعضای شورا و از رسمیت افتادن جلسه ، متوقف ماند . 

پایان بازشماری صندوق های رای بدون تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان 21 تیر 1400
شنیده های شهر خوب ؛

پایان بازشماری صندوق های رای بدون تغییر در ترکیب اعضای شورای شهر لاهیجان

بازشماری 9 صندوق ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان که از پیش از ظهر دیروز آغاز شده بود به پایان رسیده و تغییری در ترکیب اعضای منتخب شورای شهر بوجود نیامده است .

آخرین اخبار از بازشماری آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان 20 تیر 1400

آخرین اخبار از بازشماری آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان

از پیش از ظهر امروز بازشماری 9 صندوق ششمین دوره انتخابات شورای شهر لاهیجان با حضور نمایندگانی از هیات نظارت استان آغاز شده است .