شیلات
صید بیش از  ۱۶۰ تن ماهیان استخوانی توسط صیادان بندرکیاشهر 25 بهمن 1399

صید بیش از ۱۶۰ تن ماهیان استخوانی توسط صیادان بندرکیاشهر

شهر خوب/ حسن قاسم پور ، با بیان اینکه صید این میزان ماهیان استخوانی از آغاز فصل صید امسال  ( بیستم مهرماه) در ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی بندرکیاشهر صورت گرفته افزود: این میزان صید شامل ۴۰ هزار و ۶۹۳ کیلوگرم ماهی سفید، ۱۰۸ هزار و ۷۳۹ کیلوگرم ماهی کفال ، ۲ هزار و ۶۲۴ کیلوگرم […]