طرح صیانت از فضای مجازی
طرح صیانت از فضای مجازی چیست ؟ / تشریح بند جنجالی طرح  + متن کامل پیش نویس اولیه و طرح نهایی 06 مرداد 1400

طرح صیانت از فضای مجازی چیست ؟ / تشریح بند جنجالی طرح + متن کامل پیش نویس اولیه و طرح نهایی

نگاهی کلی به پیش نویس نهایی طرح صیانت از فضای مجازی

طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود/تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی طرح 06 مرداد 1400

طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود/تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی طرح

نمایندگان مجلس با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که بر این اساس طرح مذکور جهت بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی به کمیسیون ویژه ای ارجاع داده می شود.