علیرضا تابش
رییس بنیاد مسکن کشور به دلیل ابتلا به کرونا در گذشت 03 مرداد 1400

رییس بنیاد مسکن کشور به دلیل ابتلا به کرونا در گذشت

علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن کشور و استاندار اسبق گیلان به دلیل ابتلا به کرونای دلتا درگذشت.