فدراسیون همگانی
تقدیر از فرماندار لاهیجان به عنوان  نخستین فرماندار کشور حاضر در لیگ تندرستی ایران 30 بهمن 1399

تقدیر از فرماندار لاهیجان به عنوان نخستین فرماندار کشور حاضر در لیگ تندرستی ایران

شهر خوب /طی نشستی از یونس محمودی فرماندار لاهیجان به خاطر حضور و مشارکت موثر در لیگ تندرستی ایران  به عنوان اولین فرماندار تقدیر شد.. محمودی درباره دلیل حضورش در لیگ تندرستی گفت: هدفم از حضور مشارکت در این لیگ، ارتقای سلامتی و تندرستی است. باتوجه به افزایش کم تحرکی دراین دوران این طرح در […]