فضای مجازی
رسانه ها در توسعه یافتگی شهرستان نقش دارند/ به لنگرود رشدیافته می اندیشیم 17 آذر 1399

رسانه ها در توسعه یافتگی شهرستان نقش دارند/ به لنگرود رشدیافته می اندیشیم

شهر خوب/ فرماندار لنگرود در دیدار با فعالان مجازی لنگرود با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: فرهنگ مثل اقتصاد و علم مصرفی است ، اگر فرهنگ تولید نکنیم باید از خارج وارد کنیم. وی در خصوص تولید خبر و محتوا تاکید داشت :رسانه ها از انتشار مطالب با هدف تخریب مسئولین و مدیران بپرهیزند. […]