فل خانه
«فل خانه» ها؛ خاطره ای با طعم برنج دودی 12 شهریور 1400

«فل خانه» ها؛ خاطره ای با طعم برنج دودی

تولید برنج دودی یکی از شیوه های سنتی خشک کردن و طعم دار کردن برنج در دودخانه هایی به نام فل خانه در گیلان بود که به دلیل سختی و زمانبربودن درحال نابودی است.